Aanbevelingen

Meer dan een goeie raad en toch geen bevel ...

De federale ombudsman doet twee soorten aanbevelingen:

Aanbevelingen aan de administratie (zogenaamde "officiële" - OA). Zij bevatten suggesties om tegemoet te komen aan onbillijke situaties.

Aanbevelingen aan het Parlement (zogenaamde "algemene" - AA). Zij doelen op een parlementair initiatief of doen beroep op de controle van de Wetgever op de regering.