Coronavirus: geen bezoek mogelijk en spreekuren gaan niet door. Bereikbaar online en per telefoon. Meer info hier.    
 

Publicatie van het onderzoeksverslag 'Medische regularisatie'


Willekeurige termijn

Ons onderzoek toont aan dat de behandelingstermijn van de aanvragen willekeurig is en sterk kan verschillen van dossier tot dossier. Er bestaat geen controlesysteem om een toezicht te verzekeren op de behandelingstermijn of om de dossiers, die niet verder worden behandeld, te identificeren.

We bevelen aan om een verplichte termijn in te voeren om te beslissen over de ontvankelijkheid van een aanvraag.

Kwaliteit van de medische evaluatie

Het onderzoek stelt vast dat de arbeidsomstandigheden van de artsen van de Dienst Vreemdelingenzaken hen niet altijd toelaten om te handelen volgens de medische deontologie. De werking van de medische cel moet bovendien verbeterd worden om de kwaliteit van de medische adviezen en de gelijkheid van de behandeling van de aanvragers te garanderen.

De individuele situatie van de personen (seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst…) of de impact van de beslissing op het kind krijgen niet de gepaste overweging tijdens het beslissingsproces.

De continuïteit van de zorgen is niet verzekerd op het moment dat zieke personen, van wie de verblijfsvergunning is geweigerd, worden uitgewezen.

26 aanbevelingen

Het onderzoeksrapport bevat 26 aanbevelingen bestemd om de behandeling van de aanvragen voor een verblijfsvergunning om medische redenen te verbeteren. 

Samenvatting van het onderzoeksverslag. 

Het volledige onderzoeksverslag.

gepost op: 16/11/2016