Coronavirus: geen bezoek mogelijk en spreekuren gaan niet door. Bereikbaar online en per telefoon. Meer info hier.    
 

Wie is de federale Ombudsman?

De federale Ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige instelling die klachten onderzoekt over de werking en het optreden van federale administratieve overheden

Er zijn twee federale ombudsmannen:

- Guido Herman
- Catherine De Bruecker.

De federale ombudsmannen werden op 19 november 2013 benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een termijn van zes jaar.

Samen met hun medewerkers helpen zij u kosteloos om uw problemen met de federale administratie op te lossen.

Zij maken geen deel uit van de federale administratie en onderzoeken uw klachten op onpartijdige wijze.

Zij zijn niet gebonden door instructies van andere overheden en benoemen zelf het personeel dat hen bijstaat in de uitvoering van hun ambt.

Naar aanleiding van de 20e verjaardag van de instelling besluit de federale Ombudsman om een onderzoek te voeren over zijn dienstverlening en rol om zijn opdracht in de toekomst zo doeltreffend mogelijk uit te voeren.