Onze kantoren zijn gesloten van maandag 24 december tot en met woensdag 2 januari.      
 

Bij wie meldt u een mogelijke integriteitsschending?

Bij wie kan u een veronderstelde integriteitsschending melden?


Artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat “ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings (…)”.

Maar als u meent kennis te hebben van een misdaad of wanbedrijf en gebruikmaakt van de meldprocedure, dan vervalt uw aangifteplicht bij de Procureur des Konings.

Integriteitsschendingen in uw eigen organisatie kan u altijd melden bij uw functionele of hiërarchische leidinggevende.

Meldt u liever niet bij uw leidinggevende, dan kan u gebruikmaken van de officiële meldprocedure:

  • via de vertrouwenspersoon integriteit van uw organisatie (als interne component van het meldsysteem). Contacteer het Bureau voor Ambtelijke Ethiek als u deze persoon in uw organisatie niet kent. 

  • via het Centrum Integriteit bij de federale Ombudsman (als externe component van het meldsysteem)