Onze kantoren zijn gesloten van maandag 24 december tot en met woensdag 2 januari.      
 

Hoe meldt u een mogelijke integriteitsschending?

Procedure bij het Centrum Integriteit


Als u een melding wil doen via de vertrouwenspersoon integriteit, krijgt u hier meer informatie.

Als u een melding wil doen via het Centrum Integriteit, volg dan onderstaande procedure. Die bestaat uit twee fasen.

  • De eerste fase: advies

U vraagt schriftelijk een advies aan het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman. Dat doet u door het standaardformulier ‘vraag om voorafgaand advies' in te vullen, te ondertekenen en, per post of per mail (scan), op te sturen naar het Centrum Integriteit (zie contactgegevens). U vindt het formulier onderaan de pagina.

Het Centrum Integriteit bevestigt de ontvangst van de vraag om advies en gaat na of de vraag van de veronderstelde integriteitsschending ontvankelijk is. Het gaat onder meer na of er voldoende elementen aanwezig zijn die doen vermoeden dat er inderdaad sprake zou kunnen zijn van een veronderstelde integriteitsschending.

Het Centrum Integriteit kan u uitnodigen om tijdens een gesprek een aantal punten verder te komen toelichten.

U krijgt binnen de acht weken, na het indienen van de vraag om advies, het resultaat van het onderzoek te horen.

Let op: door het formulier ‘vraag tot voorafgaand advies’ te versturen, start u effectief de meldprocedure zoals bepaald in de wet van 15 september 2013. Wilt u toch nog eerst bijkomende informatie, mail of bel dan vooraf het Centrum Integriteit

  • De tweede fase: de melding

Als uw vraag tot voorafgaand advies gunstig wordt beoordeeld, dan ontvangt u een formulier waarmee u een melding kan doen bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman.

Op dat formulier moet u aanduiden of u kiest voor een open of vertrouwelijke melding. In het laatste geval zal uw identiteit niet worden bekendgemaakt.

Het Centrum Integriteit start pas, eventueel samen met deskundigen, een onderzoek nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend heeft terugbezorgd.

Na afloop van het onderzoek brengt het Centrum Integriteit verslag uit aan de leidend ambtenaar van de betrokken overheidsdienst, of als die leidend ambtenaar betrokken is bij de integriteitsschending, aan de minister. Hij neemt vervolgens op basis van het verslag de maatregelen.

Als melder wordt u op de hoogte gebracht van het einde van het onderzoek. Om de geheimhouding van het onderzoek te garanderen, kan het Centrum Integriteit u geen details meedelen.