Coronavirus: geen bezoek mogelijk en spreekuren gaan niet door. Bereikbaar online en per telefoon. Meer info hier.    
 

Nieuws

23/10/2009

De gesloten centra in Kamercommissie

Op 21 oktober heeft de federale Ombudsman in de Kamercommissie Binnenlandse zaken zijn verslag voorgesteld over de werking van de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

lees meer
25/09/2009

Weigering van opvang aan kinderen in illegaal verblijf : verslag van de federale Ombudsman

De federale Ombudsman bezorgt de Kamer van volksvertegenwoordigers vandaag een tussentijds verslag (3de kwartaal) over de weigering van opvang aan minderjarige vreemdelingen in staat van behoefte. Hij klaagt deze ernstige inbreuk op de fundamentele rechten van het kind aan.

lees meer
31/07/2009

Verzadiging van het opvangnetwerk: Officiële aanbevelingen van de federale Ombudsman

Op 31 juli 2009 heeft de federale Ombudsman twee aanbevelingen gedaan rond de verzadiging van het opvangnetwerk. De eerste aanbeveling is gericht aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil), de tweede aan de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Philippe Courard.

lees meer
29/06/2009

Onderzoeksverslagen over de werking van de open centra en de gesloten centra

Op maandag 29 juni 2009 heeft de federale Ombudsman de verslagen neergelegd over de werking van de open centra en van de gesloten centra. Beide verslagen en een samenvatting kan u hier raadplegen en downloaden.

lees meer