Nieuws

09/04/2015

Onderzoek naar de aanvragen tot regularisatie van verblijf om medische redenen


We zijn een onderzoek gestart naar de beleidsmaatregelen die van toepassing zijn in  de  bevoegde afdeling van de Dienst Vreemdelingenzaken die de aanvragen tot regularisatie van verblijf om medische redenen behandelt. 

lees meer
03/02/2015

Voorzitter van Ombudsman.be

Een jaar geleden werd Guido Herman aangesteld als federaal Ombudsman en nu is hij dus ook voorzitter van het netwerk van Belgische ombudsmannen. Hij volgt daarin Catherine de Bruecker op, die de afgelopen twee jaar voorzitter was.

lees meer
09/01/2015

Solidair met Charlie Hebdo

Wij betuigen ons medeleven met de families en naasten van de slachtoffers van de vreselijke aanslag tegen Charlie Hebdo.

lees meer
29/06/2009

Onderzoeksverslagen over de werking van de open centra en de gesloten centra

Op maandag 29 juni 2009 heeft de federale Ombudsman de verslagen neergelegd over de werking van de open centra en van de gesloten centra. Beide verslagen en een samenvatting kan u hier raadplegen en downloaden.

lees meer
19/06/2009

Benoeming van een directeur

Bij besluit van de federale Ombudsman van 15 mei 2009 wordt de heer Philippe Nicodème tot directeur (opdrachthouder) benoemd, met uitwerking op 1 juni 2009, voor een periode van drie jaar.

lees meer
25/03/2009

de federale Ombudsman stelt zijn Jaarverslag 2008 voor

Het jaar 2008 bevestigt een trend van de laatste jaren: het aantal klachten bij de federale Ombudsman blijft in stijgende lijn gaan. In 2008 werden er bijna 5 500 nieuwe dossiers aangelegd. Het aantal klachten steeg met 9% tegenover 2007 en met 27%  tegenover 2006. Dit maakt dat er in 2008 bijna 1 000 klachten meer ingediend zijn dan twee jaar geleden.

lees meer
25/02/2009

de federale Ombudsman bemiddelt al 12 jaar tussen burger en fiscus

Burgers die een conflict hebben met de fiscus moeten niet noodzakelijk naar de rechtbank omdat de bemiddelingsdienst van Financiën nog niet werkt. De federale Ombudsman behandelt al meer dan 12 jaar klachten over Financiën.  Hij is trouwens totaal onafhankelijk terwijl de bemiddelingsdienst deel uitmaakt van de administratie.

lees meer
14/03/2008

de federale Ombudsman stelt zijn Jaarverslag 2007 voor

Op 17 maart 2008 overhandigt de federale Ombudsman zijn 11de jaarverslag aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Voor het eerst ontving hij meer dan 5000 klachten en infovragen op één jaar tijd.

lees meer
09/10/2007

Studiedag 'Ombudsdiensten en vreemdelingen'

Het Interdisciplinaire Centrum voor Ombudsmanstudies organiseert in samenwerking met de federale Ombudsman, de Vlaamse Ombudsdienst en die Keure een studiedag over 'Ombudsdiensten en vreemdelingen'

lees meer