Nieuws

09/12/2015

Doorbraak in de aanpak van integriteitsproblemen binnen de federale overheid

Minister van Ambtenarenzaken, Steven Vandeput, en minister van Begroting, Sophie Wilmès, lanceren vandaag een sensibiliseringscampagne rond integriteit en de strijd tegen corruptie binnen de federale overheidsdiensten. Op de internationale Dag tegen Corruptie, 9 december, wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in het beleid rond integriteit.

lees meer
10/11/2015

Een probleem met een Europese instelling?

Doe eens een beroep op de Europese ombudsvrouw! Al twintig jaar probeert zij een oplossing te vinden voor de problemen die u met een Europese instelling of orgaan heeft.

lees meer
21/10/2015

Nieuwe stap in de klachtenbehandeling bij de FOD Financiën

De federale Ombudsman en de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën hebben een akkoord ondertekend dat de behandeling van uw klachten over fiscale materies zal verbeteren. 

lees meer
08/10/2015

De federale Ombudsman op internationaal congres in Canada

De federale Ombudsman neemt van 12 tot 15 oktober deel aan een internationale bijeenkomst van ombudsmannen in Québec (Canada). Hij zal er zijn ervaring rond integriteit binnen de overheid delen. 

lees meer
09/04/2015

Onderzoek naar de aanvragen tot regularisatie van verblijf om medische redenen


We zijn een onderzoek gestart naar de beleidsmaatregelen die van toepassing zijn in  de  bevoegde afdeling van de Dienst Vreemdelingenzaken die de aanvragen tot regularisatie van verblijf om medische redenen behandelt. 

lees meer
29/06/2009

Onderzoeksverslagen over de werking van de open centra en de gesloten centra

Op maandag 29 juni 2009 heeft de federale Ombudsman de verslagen neergelegd over de werking van de open centra en van de gesloten centra. Beide verslagen en een samenvatting kan u hier raadplegen en downloaden.

lees meer
19/06/2009

Benoeming van een directeur

Bij besluit van de federale Ombudsman van 15 mei 2009 wordt de heer Philippe Nicodème tot directeur (opdrachthouder) benoemd, met uitwerking op 1 juni 2009, voor een periode van drie jaar.

lees meer
25/03/2009

de federale Ombudsman stelt zijn Jaarverslag 2008 voor

Het jaar 2008 bevestigt een trend van de laatste jaren: het aantal klachten bij de federale Ombudsman blijft in stijgende lijn gaan. In 2008 werden er bijna 5 500 nieuwe dossiers aangelegd. Het aantal klachten steeg met 9% tegenover 2007 en met 27%  tegenover 2006. Dit maakt dat er in 2008 bijna 1 000 klachten meer ingediend zijn dan twee jaar geleden.

lees meer
25/02/2009

de federale Ombudsman bemiddelt al 12 jaar tussen burger en fiscus

Burgers die een conflict hebben met de fiscus moeten niet noodzakelijk naar de rechtbank omdat de bemiddelingsdienst van Financiën nog niet werkt. De federale Ombudsman behandelt al meer dan 12 jaar klachten over Financiën.  Hij is trouwens totaal onafhankelijk terwijl de bemiddelingsdienst deel uitmaakt van de administratie.

lees meer
14/03/2008

de federale Ombudsman stelt zijn Jaarverslag 2007 voor

Op 17 maart 2008 overhandigt de federale Ombudsman zijn 11de jaarverslag aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Voor het eerst ontving hij meer dan 5000 klachten en infovragen op één jaar tijd.

lees meer